Verordeningen

De Ombudscommissie is ingesteld door de gemeenteraad van Midden-Groningen. De raad heeft een verordening vastgesteld die een aantal zaken met betrekking tot de Ombudscommissie regelt De Algemene wet bestuursrecht geeft de kaders aan voor de bevoegdheden en werkwijze van de Ombudscommissie.

Onderstaande wet- en regelgeving is voor de commissie van belang:

  • Verordening gemeentelijke ombudscommissie Midden-Groningen 2018
  • Titel 9.2 van de Algemene Wet bestuursrecht