Samenstelling

De Ombudscommissie bestaat uit een voorzitter en 2 leden. De leden van de Ombudscommissie zijn onafhankelijke deskundigen die niet werkzaam zijn bij de gemeente Midden-Groningen.