Ombudscommissie

Ontevreden over de afhandeling van uw klacht door de gemeente Midden-Groningen? Op deze website leest u wanneer de ombudscommissie wat voor u kan doen.

In contacten tussen de gemeente en inwoners gaat er wel eens iets mis. U vindt bijvoorbeeld dat u niet correct bent behandeld door een medewerker van de gemeente.

Eerst dient u dan een klacht in bij de gemeente. Midden-Groningen moet op basis van de wetgeving eerst de kans krijgen de klacht zelf op te lossen. Dit gebeurt via een interne klachtprocedure.  Bent u het niet eens met het besluit van de gemeente op deze klachtprocedure, dan kunt u de klacht(behandeling) voorleggen aan Ombudscommissie Midden-Groningen.

Het inschakelen van de Ombudscommissie voor een onderzoek kost u niets.